Eğitim Modelimiz

Çoklu zeka kuramını ilke edinen okulumuz sekiz zeka alanını eğitimde kullanmaktadır.

 
  • Sözel-Dil Zekası
  • Mantıksal-Matematiksel Zeka
  • Görsel Zeka
  • Müziksel-Ritmik Zeka
  • Bedensel-Kinestetik Zeka
  • Sosyal Zeka
  • İçsel Zeka
  • Doğacı Zeka